Nankatoavina teto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita ny volavolan-dalana mamaritra ny tetibolam-panjakana taona 2013

Nankatoavina omaly Alatsinainy faha -20 Novambra 2012 tamin’ny 5 ora sy sasany hariva, tamin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza – Kongresin’ny Tetezamita ny Tetibolam-panjakana izay hiasana amin’ny taona 2013 .Nolanian’ireo Mpikambana ato amin’ny Kongresin’ny Tetezamita miisa 198 io Volavolan-dalàna io tamin’ny endriny tsy nasiam-panovana sy tsy nasiam-panitsiana . Toy izao no azo …