Relance de la communication parlementaire

(Textes disponibles uniquement en malgache) Nandritra ny roa herinandro ny fe-potoana nizahan’ny manampahaizana manokana momba ny fifandraisana – Ramatoa Nathalie Prévost – ny sehatry ny Serasera eto amin’ny Andrimpanjakana Mpanao lalàna. Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Kongresin’ny Tetezamita, Randriamahafanjary Calvin, manotrona an-dRamatoa Natahalie Prevost nandritra ny tatitra nataon’ity farany Ny Komity Teknika momba ny « Projet Appui …

Fanatsarana ny tranon-kala eto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita

Fiaraha-miasa amin’ny Governemanta Frantsay , androany alakamisy faha-21 martsa 2013 , tamin’ny 10 ora sy sasany maraina. Mitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ ny Kongresin’ny Tetezamita sy ny Governemanta Frantsay amin’ny alalan’ny SCAC ka ny tranonkala ahafahana mifanakalo vaovao no nohatevenina sy nohatsaraina .Nahazo adiresy vaovao araka izany ny tranon-kala eto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita izay www.congres-transition.mg .Izay …