Fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana teto amin’ny Antenimierampirenena ny alarobia faha 23 aprily 2014

Tamin’ny 10 ora sy sasany maraina no nanokafana ny Fivoriana tsy ara-potoana voalohany teto amin’ny Antenimierampirenena, ny Alarobia faha 23 Aprily 2014, tamin’ny fivoriana azon’ny besimaro natrehina, teo ambanin’ny fitarihan’ny Filohany – Rtoa RAZANAMAHASOA Christine. Rehefa avy nihira ny Hiram-pirenena Malagasy ny Mpivory rehetra dia novakiana ny Didim-panjakana laharana faha 2014-236 tamin’ny 18 aprily 2014 …

Hivory tsy ara-potoana ny Antenimierampirenena manomboka ny alarobia faha-23 aprily 2014

Araka ny Décret N° 2014-236 izay noraisin’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny Filan-kevitry ny Minisitra tamin’ny Zoma faha 18 Aprily 2014 dia antsoina hivory amin’ny Fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny Alarobia faha-23 Aprily 2014 ny Antenimierampirenena, Fivoriana tsy mihoatra ny 12 andro izay natao indrindra handinihana sy handaniana ny Fitsipika Anatin’ny Antenimierampirenena. Araka izany dia antsoina ny …

FAMARANANA NY FIVORIANA TSY ARA-POTOANA VOALOHANY TAMIN’ITY TAONA 2013 ITY (26 Jolay -01 Aogositra 2013)

(Textes disponibles uniquement en malgache) Ny Alakamisy voalohan’ny Volana Aogositra 2013 tamin’ny folo ora maraina no nofaranana teto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita, Lapan’I Tsimbazaza, ny Fivoriana tsy ara-potoana voalohany tamin’ity taona 2013 ity, fivoriana izay naharitra fito andro izay nandinihana sy nandaniana ny Volavolan-dalàna vaovao momba ny Cour Eléctorale Spéciale (CES). Ny Filohan’ny Kongresin’ny Tetezamita – …