Fandaniana ny fandaharam-potoana fahatelo eto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita

FANDANIANA NY FANDAHARAM-POTOANA FAHATELO ETO AMIN’NY KONGRESIN’NY TETEZAMITA manomboka ny Alarobia faha 07 Novembre 2012 ka hatramin’ny Alatsinainy faha 26 Novembre 2012 Androany faha 08 Novambra 2012 tamin’ny 10 ora sy 30 minitra maraina. Lany tao amin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro atrehina, androany Alakamisy faha 08 Novambra 2012 tamin’ny 10 ora sy sasany maraina, ny Fandaharam-potoana …