Fandraisam-bahiny teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza

Ny Alatsinainy faha – 22 septambra 2014 tamin’ny 10 ora maraina no noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena – Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny Komity mitaky ny famerenana ireo Nosy manodinina an’i Madagasikara izay notarian’ny Filohany – Atoa Alain RAMAROSON ary nahitana mpikambana 12 avy amin’ireo fikambanana samihafa. Naharitra adi-pamataranandro roa mahery kely izao …

Visite de courtoisie de SEM YANG Min- Ambassadeur de la République Populaire de Chine à Madagascar auprès de SEM Jean Max RAKOTOMAMONJY –Président de l’Assemblée Nationale Malagasy. Palais de Tsimbazaza, le Mercredi 13 aout 2014 à 11heures

Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierampirenena – Andriamatoa Jean Max RAKOTOMAMONJY tao amin’ny efitrano fiasany eto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza, androany Alarobia faha – 13 aogositra 2014 tamin’ny 11 ora atoandro, ny Ambasadaoron’i Chine monina sy miasa eto Madagasikara – SEM YANG Min. Fitsidihana voalohany ny teto amin’ny Antenimierampirenena no nataon’ity Ambasadaoron’i Chine ity ka …