Lanonanana fametrahana sy fanaovana fianianan’ireo Mpikambana vaovao ao amin’ny “ CES II “

(Textes disponibles uniquement en malgache) Lanonanana fametrahana sy fanaovana fianianan’ireo Mpikambana vaovao ao amin’ny “ CES II “ ny alatsinainy faha-12 aogositra 2013 tao amin’ny Lapan’ny Fitsarana tao Anosy tamin’ny telo ora hariva. Nanatrika izao lanonana izao ny Filohan’ny Kongresin’ny Tetezamita Atoa Mamy RAKOTOARIVELO.

Fandaniana ny volavolan-dalàna laharana faha-013-2013 tamin’ny 24 Jolay 2013 manova sy mameno ny fepetra sasantsasany ao amin’ny Lalàna laharana faha – 2012-014 ny 30 Jolay 2012 ananganana Rantsam-pitsarana manokana antsoina hoe “Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana” eo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana

Lany androany Alatsinainy faha 29 Jolay 2013 tamin’ny 2 ora tolakandro teto anivon’ny Kongresin’ny Tetezamita, tamin’ny endriny tsy nasiam-panovana sy tsy nasiam-panitsiana, ny Volavolan-dalàna laharana faha -013-2013 tamin’ny 24 Jolay 2013 manova sy mameno ny fepetra sasantsasany ao amin’ny Lalàna laharana faha – 2012-014 ny 30 Jolay 2012 ananganana Rantsam-pitsarana manokana antsoina hoe “Fitsarana Manokana …