Fandraisam-bahiny teto amin’ny Antenimierampirenena ny alarobia faha-06 mey 2015

Vahiny roa sosona no tonga noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena – Atoa RAKOTOMAMONJY Jean Max tao amin’ny efitrano fiasany eto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny Alarobia faha – 06 mey 2015 folakandro. Nihaona taminy voalohany, tamin’ny 03 ora folakandro ny Delegasiona Afrikana avy any Afrika Atsimo izay nahitana ny Consul Général de Cape Town- Atoa RAFATROLAZA Bary Emmanuel …