Vahiny noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza

Vahiny roa sosona no noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena – Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY, teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny Alatsinainy faha-02 febroary 2015 folakandro. Tamin’ny 04 ora folakandro dia nihaona taminy ny Ambasadaoron’I Cuba miandraikitra an’i Madagasikara izay monina any Kenya – SEM Paul Rodriguez Ramos. Mandalo eto Madagasikara ity Ambasadaoro ity ka izao tonga nanao fitsidihana …

Fandraisam-bahiny teto amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny talata faha-20 mey 2014

Vahiny roa sosona no noraisin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena –Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY tao amin’ny trano fiasany eto amin’ny Lapan’I Tsimbazaza, ny talata faha- 20 Mey folakandro. 1°- Tamin’ny efatra ora folakandro no noraisin’Atoa Filoha ny Ambasadaoron’I Japon monina sy miasa eto Madagasikara – SEM Ryuhei HOSOYA. Fitsidihana ara-pomba fifanajana izao nataon’Atoa Ambasadaoro izao ka tao aorian’ny …