zoomLink

FIANTSOANA  FIVORIANA ARA-POTOANA FAHAROAN’NY ANTENIMIERAMPIRENENA AMIN’ITY TAONA  2018 ITY

zoomLink

SEMINERA MOMBA NY DINA NASIONALY HO TOMBONTSOAN’NY TANORA

zoomLink

FIANTSOANA  FIVORIANA ARA-POTOANA FAHAROAN’NY ANTENIMIERAMPIRENENA AMIN’ITY TAONA  2018 ITY.

zoomLink

FIANTSOANA  FIVORIANA ARA-POTOANA FAHAROAN’NY ANTENIMIERAMPIRENENA AMIN’ITY TAONA  2018 ITY.

zoomLink

Remise de Coupe à l’assemblée Nationale 10 Octobre 2018 – ASIEF à Tamatave

zoomLink

JPO du Parlement 2018 à Mahajanga

zoomLink

Clôture du Séminaire sur les Traités de non prolifération des armes nucléaires au MAE, Anosy – EN PHOTOS ce Samedi 22 Septembre 2018.

zoomLink

SEMINERA MIKASIKA NY FANKATOAVANA IRAISAM-PIRENENA MOMBAN’NY TSY FAMPIASANA NY FITAOVANAM-PIADIANA NOKLEARY

zoomLink

AN: Viste de l’Assemblée Nationale de Madagascar

zoomLink

Redynamisation de l’équipe du site web avec la Fondation Friedrich Ebert Stiftung