Lany teto anivon’ny Antenimierampirenena Lapan’i Tsimbazaza tamin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina, ny Zoma faha 29 Jona 2018 tamin’ny 11 ora atoandro ireto Volavolan-dalàna manaraka ireto:

-Projet de loi n°020/2018 du 30 Mai 2018 portant refonte de la loi sur la concurrence.
-Projet de loi n°017/2018 du 30 Mai 2018 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Réhabilitation de la route Ivato -Tsarasaotra et de la liaison du Boulevard de l’Europe au Village de la Francophonie, conclu le 18 mai 2018 entre la République de Madagascar et l’Export – Import Banque de Chine.
-Loi n°011/2018-portant Loi de Finances Rectificatives pour 2018.

Ny Filohan’ny Antenimierampirenena- Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY niaraka tamin’ireo Mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra no nitarika izao Fivoriambe izao, ary nanatrika izany ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta izay notrononi’ireo Teknisiana maro avy amin’ny Ministera isanisany.

Natolotra sy noharahabaina tamin’izao Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina izao ireo Solombavambahoaka vaovao izay misolo toerana an’ireo Solombavambahoaka izay voatendry ho Minisitra:
1- Rtoa RASENDRAMIADANA Clarisse izay misolo toerana an’ny Minisitra RANDRIANARISOA Guy Rivo,

2- Atoa RAKOTONJATOVO Anto Arilafa izay misolo toerana an’ny Minisitra RAHANTASOA Lydia,

3- Atoa IMBININA André izay misolo toerana an’ny Minisitra NAHARIMAMY Irmah,
4- Atoa RASOLOFO Andriamora Charming Blise izay misolo toerana an’ny Minisitra RAZANAMAHASOA Christine,
5- Atoa VELOTIA izay misolo toerana an’ny Minisitra RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle.

Réagir

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.