Tamin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina tato amin’ny Lapan’I Tsimbazaza izay notarihan’ny Filoha lefitra- Atoa MAHAZOASY Freddie ny Alarobia faha 20 Jona 2018 no nandanian’ireo Solombavambahoaka ireto Volavolan-dalàna manaraka ireto:

-Projet de loi n°020/2018 du 30 Mai 2018 portant refonte de la loi sur la concurrence izay notohanan’ny Minisitry ny Varotra- Rtoa Yvette SYLLA teo anatrehan’ireo Solombavambahoaka,

-Projet de loi n°021/2018 du 30 mai 2018 relative à l’état civil; Rtoa HARIMISA Noro Vololona- Minisitry ny Fitsaràna no nisolontena   ny Minisitry ny Ati-tany izay voatàna amin’ny andraikitra hafa.

Mitohy hatrany ny asa eto amin’ny Antenimierampirenena ka nolanian’ireo Solombavambahoaka tonga nivory tamin’ny Fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina androany Alakamisy faha 21 Jona 2018 ireto Volavolan-dalàna manaraka ireto, Fivoriambe izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimierampirenena- Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY sy ny Filoha Lefitra- Atoa MAHAZOASY Freddie; Minisitra telo kosa no tonga nanohana ireto Volavolan-dalàna izay vao lany ireto: Ny Minisitry ny Vola- Rtoa ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa, ny Minisitry ny Fampianarana- Atoa HORACE Gatien ary ny Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana- Atoa RANDRIARIMANANA Harison Edmond izay notronon’ireo Teknisianina maro isaky ny Ministera:

-Projet de loi n°012/2018 du 30 mai 2018 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Inclusion Financière conclu le 19 avril 2018 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA).

-Projet de loi n°013/2018 du 30 mai 2018 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement de Désenclavement des Quartiers précaires de l’Agglomération d’Antananarivo -Lalankely III, conclu le 02 mai 2018 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD).

-Projet de loi n°014/2018 du 30 mai 2018 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de développement Urbain Intégré et de Résilience (PRODUIR) entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA).

-Projet de loi n°015/2018 du 30 mai 2018 autorisant la ratification de l’Accord de financement relatif au Programme de Développement des Filières Agricoles (DEFIS) conclu le 22 avril 2018 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID).

-Projet de loi n°016/2018 du 30 mai 2018 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du Projet d’Appui à l’Education de Base (PAEB) conclu le 19 avril 2018 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA).

Ireo Volavolan-dalàna rehetra ireo izay miisa 07 dia efa nalefa eny amin’ny Antenimierandoholona mba ho dinihiny sy ho ankatoaviny.

Réagir

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *