IMG_8051

Tonga niarahaba nohon’ny fahatratrarana ny taona vaovao 2018 ny Filohan’ny Antenimierampirenena –Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY,  tao amin’ny Birao fiasàny eto amin’ny Lapan’I Tsimbazaza ,ny Talata faha-16 janoary 2018 tamin’ny 11 ora atoandro , ireo Mpitantan’asan’ny Foiben’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito  eto anivon’ny Ranomasimbe Indianina izay notarihin’ny Filohany- Pasteur HERINIRINA Jasmin, teo ihany koa ny Pasteur Wesley ORIEUX (Sekretera Jeneraly), ny Pasteur RASOLONOMEJAHARY Robert (Trésorier) ary ny  Pasteur RAKOTONANDRASANA Rado (Talen’ny Serasera).

IMG_8035

Nambaran’ny  Pasteur HERINIRINA Jasmin fa mirary soa hoan’ny Filohan’ny Antenimierampirenena noho izao  fahatratrarana ny taona vaovao 2018 izao  ny  Foibe izay tantanany, mba hitondra hery sy tanjaka ho azy ny taona vaovao ary ahatontosa soamantsara ny Adidy aman’Andraikiny Izy hoan’ny   Firenena Malagasy. Rehefa vita izany dia nanolotra Baiboly  Manokana hoan’ny Filohan’ny Antenimierampirenena –Atoa Jean Max RAKOTOMAMONJY izy ireo.

IMG_8044

Fisaorana sy fankasitrahana  no nasetrin’Andriamatoa  Jean Max RAKOTOMAMONJY  izao Firariantsoa avy amin’ireto Mpikambana izay notarihan’ny Filohany ao amin’ny Foiben’ny Fiangonana Advantista aty amin’ny Faritry ny Ranomasimbe Indianina izao.

Réagir

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>